تاريخ : یکشنبه دوم آبان ۱۳۸۹
پدستال

پدستالها عبارتند از ستونهاي بتني کوتاه و کم آرماتور و حتي گاهي  بدون آرماتور که عموما روي پي هاي بتني اجرا شده و روي آنها صفحه زير ستون نصب شده و سپس ستونهاي فلزي روي صفحه نصب ميگردد. اين ستونها بدليل ابعاد نسبتا زياد( از نظر عرضي زياد و ارتفاعي کم) جزو ستونهاي لاغر محسوب ميشوند و لذا تحمل مقاومت فشاري آنها بسيار زياد ميباشد.

دلايل استفاده:

۱) زمانيکه بخشي از ستون فلزي داخل خاک مدفون باشد که به جهت پوسيدگي آن از پدستال ها در همان بخش استفاده مي کنند.

۲) زمانيکه ارتفاع ستون فلزي زياد باشد و به جهت مهار کردن لاغري آن در بخشي از آن به طرف پي از پدستال استفاده مي کنند.

۳) زمانيکه لنگر در پاي ستون يا نباشد يا کم باشد.

۴) زمانيکه در بخش زير زمين ساختمان با ارتفاع حدود۳ متر بخواهيم فضاي قابل استفاده داشته باشيم.

۵) زمانيکه بخواهيم بخش زير زمين ساختمان  را بجاي  ستونهاي فلزي با پدستالهاي بتني اجرا و در حقيقت پدستالها با پي توليد يک پي جديد بنمايد و در محاسبات سازه  به صورت پي وارد شود.

۶) زمانيکه بخواهيم ستونهاي اکسپوز ( در نما و ديد) فلزي از کف به بالا باشد.

 نکته۱: توصيه شده پدستال ها فقط زما نيکه لنگر در پاي ستون نيست استفاده شوند در غير اينصورت محاسبات آنها مانند ستونهاي بتني بوده و آرماتورهاي مورد نياز را  بايد محاسبه کرد.

نکته۲: جهت خرد نشدن سطح پدستال معمولا از يک شبکه مش آرماتور ضعيف تا حد نمره ۱۴ روي پدستال و زير صفحه زير ستون استفاده ميکنند.

 ارسال توسط mehdi

پیج رنک

دانلود آهنگ